EIT Culture and Creativity

Öppna färgburkar står uppradade

Uppsala universitetet deltar som ledande partner i det konsortium som efter beslut av European Institute of Innovation and Technology (EIT) ska driva EU:s nya satsning på kultur och kreativa näringar.

EIT Culture and Creativity:s webbplats

Kontakt

Mattias Martinson

Senast uppdaterad: 2023-02-01