EIT Culture and Creativity

Öppna färgburkar står uppradade

EIT Culture and Creativity är en EU-satsning på kultur och kreativa näringar. Syftet är att stödja samarbeten mellan utbildning, forskning och företag för att stärka Europas konkurrenskraft. Tanken är att man genom satsning på kultur och kreativa näringar också bidrar till ett bättre samhälle. EIT Culture and Creativity startade 2022 och Uppsala universitet är en av de ledande parterna. Ett femtiotal europeiska aktörer från akademi, samhällsorganisationer och näringsliv ingår i samarbetet.

EIT Culture and Creativity är en så kallad KIC: Knowledge and Innovation Community. En KIC syftar till att få fart på en bransch genom finansiering av olika typer av kunskapsintensiva och innovativa samarbetsprojekt. Att EU nu satsat på EIT Culture and Creativity innebär att det över lång tid kommer att lysas ut projektmedel till olika initiativ inom kultur och kreativa näringar.

EIT Culture and Creativity:s webbplats

Anmälan maillista

Vill du ta del av information om vad som händer inom EIT Culture & Creativity? Då kan du anmäla dig till maillistan nedan. 

Du kan börja prenumerera på denna länk:
https://lists.uu.se/sympa/info/culture-and-creative-collaboration

  1. Välj ”Gemensam_webinloggning” uppe till höger
  2. Välj ”subscribe” till vänster

Alla prenumeranter kan också distribuera information till listan genom att maila till adressen culture-and-creative-collaboration@lists.uu.se.

Kontakt

För frågor om EIT Culture & Creativity, kontakta Anna Wallsten på UU Samverkan:anna.wallsten@uu.se

För frågor om prenumeration och maillistan, kontakta Mella Köjs på Circus:mella.kojs@circus.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-06-02