Nationella kompetenscentrum

Vinnova och Energimyndigheten finansierar ett antal nationella kompetenscentrum där universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer i nära samarbete bedriver forskning inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Följande kompetenscentrum leds från Uppsala universitet.

Additive Manufacturing for the Life Sciences

Forskning och utveckling av nya tekniker för 3D-skrivning, bland annat komplexa strukturer för förbättrade bioprocesser, mer reproducerbara 3D-tumörmodeller och snabbare optimering av medicinering. Centrumet finansieras av Vinnova. Kontakta projektledare Cecilia Persson

Additive Manufacturing for the Life Sciences competence centres webbplats (på engelska)

Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning (ANItA)

Kompetenscentrumet samlar större delen av svensk industriell och akademisk kärnteknisk kompetens under ett paraply i syfte att stödja utvecklandet av en kunskapsbaserad strategi för införande av små modulära reaktorer i Sverige. Arbetet inom centrumet är multidisciplinärt och omfattar förutom kärnteknik också licens- och lagstiftningsaspekter samt frågor som rör hur införandet av ny kärnkraftsteknik påverkar industrins och samhällets teknisk-ekonomiska strategier. Centrumet finansieras av Energimyndigheten. Kontakta koordinator Ane Håkansson

Nyhetstext: Kompetenscentrum inom kärnteknik i startgroparna

Batteries Sweden (BASE)

Forskning för att skapa nya typer av lätta, billiga, miljövänliga och säkra batterier med ultrahög energilagringsförmåga. Centrumet finansieras av Vinnova. Kontakta projektledare Kristina Edström

Batteries Sweden (BASE):s webbplats

EuroCC National Competence Center Sweden (ENCCS)

Centrumet är ett gemensamt initiativ mellan de tio största svenska forskningsuniversiteten och Research Institutes of Sweden (RISE). Det är ett av 33 nationella kompetenscentrum i Europa med uppdrag att erbjuda träning och stöd till användare av EU:s superdatorer. Syftet är att samla den kompetens som krävs för att upprätta ett gränsöverskridande europeiskt nätverk kring högpresterande datorsystem. Centrumet finansieras av European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), Vetenskapsrådet och Vinnova. Kontakta föreståndare Lilit Axner

EuroCC National Competence Center Sweden (ENCCS):s webbplats

Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE)

SOLVE är ett strategiskt partnerskap mellan Sveriges excellenta forskningsbas inom solel och en bred och engagerad grupp aktörer inom offentlig och privat sektor. Centrets gemensamma vision är ett brett genomslag för solel i Sverige genom smart och genomtänkt integration i städer, på mark och i energisystemet, för att bidra till hållbarhetsmålen. Centret avser också ha en tydlig roll för svenska företag i expansionen av solel både i Sverige och internationellt. Centrumet finansieras av Energimyndigheten. Kontakta koordinator Marika Edhoff

Kompetenscentrumet Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE) 

Swedish Drug Delivery Centre (SweDeliver)

Swedish Drug Delivery Centre (SweDeliver) är ett världsledande forskningscentrum med fokus på nya strategier för parenteral, oral och pulmonär läkemedelstillförsel. Centrumet finansieras av Vinnova. Kontakta projektledare Christel Bergström

Swedish Drug Delivery Centre (SweDeliver):s webbplats

Senast uppdaterad: 2022-11-14