Forskningscentrum inom Uppsala universitet

Uppsala universitet bygger upp strategiska forskningscentrum med ett mångvetenskapligt helhetsperspektiv. Flera av dem erbjuder servicefaciliteter såväl internt som externt.

Centrumbildningar inom de tre vetenskapsområdena vid Uppsala universitet

Centrumbildningar inom teknik och naturvetenskap

Centrumbildningar inom medicin och farmaci

Centrumbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap

Exempel på mångvetenskapliga centrum vid Uppsala universitet

Centre for Integrated Research on Culture and Society – CIRCUS

Uppsala Antibiotic Centre – UAC (på engelska)

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism – CEMFOR

Uppsala diabetescentrum – UDC

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin