Swedish Drug Delivery Centre (SweDeliver)

Swedish Drug Delivery Centre (SweDeliver) är ett kompetenscentrum som arbetar med att göra läkemedelsbehandlingar effektivare, säkrare och enklare för patienten, med minskade biverkningar och förbättrad livskvalitet. Forskningen bedrivs i interdisciplinär samverkan mellan Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet och 18 utvalda företagspartners som tillför expertis, infrastruktur och industriella perspektiv på aktuella utmaningar.

SweDeliver utvecklar nya metoder för hur läkemedelsmolekyler bättre kan transporteras i kroppen för att säkerställa att de når sina mål. Det kan ske via lungorna (pulmontär), via subkutana eller intravenösa injektioner (parenteral) eller i form av tabletter (oral).

I SweDelivers uppdrag ingår också att förbereda centrets juniora forskare för framtida ledande positioner inom svensk läkemedelsforskning.

Projektledare: Christel Bergström

Swedish Drug Delivery Centre (SweDeliver):s webbplats

Centrumet finansieras av Vinnova.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin