WISE

Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE) är ett forskingsinitativ som syftar till att möjliggöra en hållbar utveckling genom grundläggande och behovsdriven materialvetenskap i internationell framkant. Uppsala universitet deltar tillsammans med sex andra svenska universitet och initaitivet är finasierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Uppsala universitet, Chalmers, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet och Stockholms universitet samverkar med det övergripande målet att möjliggöra hållbara teknologier med positiv påverkan på samhället genom förståelse, skapande och kontroll av komplexa material.

Kontaktuppgifter WISE vid Uppsala universitet

Charlotte Platzer Björkman

Charlotte Platzer Björkman

Vicerektor, Styrelseledamot WISE

Olle Eriksson

Olle Eriksson

Professor, Deputy director WISE

Cecilia Persson

Cecilia Persson

Professor, Universitetsrepresentant WISE

Håkan Rensmo

Håkan Rensmo

Professor, Universitetsrepresentant WISE

Cecilia Alsmark

Cecilia Alsmark

Forskningsrådgivare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin