SweDeliver

SweDeliver är ett världsledande forskningscentrum med fokus på nya strategier för parenteral, oral och pulmonär läkemedelstillförsel.

Det här är SweDeliver

SweDeliver är ett världsledande forsknings- och kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel. Många av de nya molekyler som tas fram inom läkemedelsutveckling är biologiska föreningar som proteiner, peptider och RNA. Dessa uppvisar emellertid dålig löslighet, membranpermeabilitet och låg biotillgänglighet, vilket medför enorma utmaningar beträffande läkemedelstillförsel vid utvecklingen av nya behandlingar.

SweDeliver är startat för att möta dessa utmaningar. SweDeliver bygger på tvärvetenskapligt samarbete mellan akademi och industri med ekonomiskt stöd från Vinnova. Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet är centrumets akademiska nav. Våra 15 industripartners bidrar med expertis och forskningsinfrastruktur, liksom industriella perspektiv och behov inom vart och ett av SweDelivers tre centrala forskningsområden.

SweDeliver fokuserar på viktiga forskningsutmaningar inom

  • Parenteral läkemedelstillförsel
  • Oral läkemedelstillförsel
  • Pulmonär läkemedelstillförsel

Forskningen kommer att leda till utveckling av nya och förbättrade läkemedelsbehandlingar med hänsyn till både resultat och patientsäkerhet. Centret kommer också att stödja den starka forskningsmiljö, liksom det ekosystem, som omger fältet läkemedelstillförsel i de nordiska länderna.

swedeliver partner logos
Senast uppdaterad: 2021-11-23