Vår forskning och aktiviteter

SweDeliver bedriver forskning i tre arbetspaket, var och ett med fokus på specifika utmaningar för läkemedelstillförsel via parenteral, oral och pulmonär administrering. I ett fjärde arbetspaket fokuserar vi på utbildning och karriärutveckling för våra unga forskare och våra partners.

Våra forskare

Arbetspaket: Parenteral läkemedelstillförsel

Arbetspaket: Oral läkemedelstillförsel

Arbetspaket: Pulmonär läkemedelstillförsel

SweDeliver Alumner 

Senast uppdaterad: 2022-11-24