Våra industripartners

Våra industripartners representerar ett brett spektrum av skandinaviska läkemedels- och bioteknikföretag. Företagen bidrar med bred vetenskaplig och industriell kompetens och erfarenhet av stor vikt för SweDeliver.

Affibody

Affibody logotype

Affibody är ett svenskt bioteknikföretag med fokus på klinisk utveckling av nästa generation bioläkemedel med bas i våra unika och patenterade teknikplattformar: Affibody® molekyler och Albumod ™. Affibody utvecklar nu en portfölj med innovativa läkemedelsprojekt och erbjuder även Albumod ™ – en teknik för halveringstidsförlängning – för licensiering.

Affibody online

Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL)

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Apotek Produktion & Laboratorier AB

APL tillhör Europas ledande tillverkare av farmaceutiska extemporeläkemedel. Vi är en av de ledande kontraktstillverkarna inom Skandinavisk Life Science och även väletablerad partner till apoteken som leverantör av tjänster och produkter. Med 580 anställda och fyra produktionsanläggningar har APL kapacitet att utveckla, analysera och producera medicinska produkter som förbättrar och räddar liv.

APL online

AstraZeneca R&D

AstraZeneca R&D

AstraZeneca är ett globalt, forskningsinriktat biofarmaceutiskt företag som utvecklar innovativa läkemedel till miljoner patienter. Vår anläggning i Göteborg är ett av AstraZenecas tre strategiska vetenskapliga centrum. Här fokuserar vi på kardiovaskulära/metaboliska andningssjukdomar, med starkt understöd av forskning och utveckling inom läkemedelstillförsel.

AstraZeneca Gbg online

CTC – Clinical Trial Consultants AB

CTC - Clinical Trial Consultants AB

CTC AB är en svensk fullservice och kontraktforskningsorganisation med fokus på klinisk verksamhet. Vår mission är att facilitera klinisk och translationell forskning genom att erbjuda våra kunder kostnadseffektiv rådgivning och implementering av tidiga kliniska prövningar (fas 0 / I / IIa). CTC har tre forskningskliniker i Sverige, varav en är lokaliserad vid Akademiska sjukhuset i Uppsala med fokus på humanstudier.

CTC AB online

DelSiTech

DelSiTech

DelSiTech är ett innovativt läkemedelstillförsel- och utvecklingsföretag som arbetar med sina partners för att förvandla deras aktiva agenter till nya och kommersiellt gångbara läkemedel för behandling. DelSiTech tillhandahåller teknik och expertis för att lösa utmaningar inom läkemedelstillförsel. Företaget baserar sin teknik på amorf kiseldioxid (SiO2) matris- och sol-gel inkapslingstekniker, vilka erbjuder betydande konkurrensfördelar i jämförelse med andra tekniker.

DelSiTech online

Disruptive Pharma

Disruptive Pharmas logotyp

Disruptive Pharma utvecklar förbättrade läkemedelsprodukter och läkemedelsformuleringar av nya läkemedel som är särskilt svåra att formulera. Dessa möjliggörs genom bolagets unika läkemedelsbärare och förväntas bidra till patientnytta när de introduceras på marknaden. Företagets teknologiska grund Pharma MMC (Pharmaceutical grade Mesoporous Magnesium Carbonate) är en unik, nanoporös läkemedelsbärare. Pharma MMC är en säker teknologi som möjliggör amorf stabilisering av läkemedel, patenterade formuleringar och förbättrade prestanda.

Disruptive Pharma online

Emplicure AB

Emplicure AB

Emplicure AB är ett privatägt svenskt läkemedelsföretag med fokus på forskning och produktutveckling. Vi utvecklar nya patenterbara läkemedelsprodukter baserade på teknikplattformar för läkemedelstillförsel som kommer från skärningspunkten mellan material- och farmaceutisk forskning. Våra produkter är baserade på ett stort ouppfyllt medicinskt behov och befintliga farmaceutiska ingredienser.

Emplicure AB online

Ferring Pharmaceuticals A/S

Ferring Pharmaceuticals A/S

Ferring Pharmaceuticals är en forskningsdriven, specialiserad biofarmaceutisk gruppering med fokus på att hjälpa människor runt om i världen att bygga familjer och leva bättre liv. Ferring har sitt huvudkontor i Saint-Prex, Schweiz, och är ledande inom reproduktiv medicin och kvinnors hälsa samt specialområden inom gastroenterologi och urologi.

Ferring Pharmaceuticals online

ICONOVO AB

ICONOVO AB

Iconovo är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar avancerade inhalationsverktyg för licensiering till kunder. Vi baserar varje verktyg på vår egen plattform och skräddarsyr och anpassar dem till den enskilda kundens unika behov och krav.

ICONOVO AB online

Janssen Pharmaceuticals

Janssen Pharmaceuticals

Janssen Pharmaceuticals, grundat 1953, har sitt huvudkontor i Beerse, Belgien. Janssen som ägs av Johnson & Johnson är idag ett av världens ledande forskningsbaserade läkemedelsföretag och bedriver forskning och utveckling relaterat till ett brett spektrum av sjukdomar.

Janssen Pharmaceuticals online

MVIC AB

MVIC AB

MVIC är ett fullservice kontraktforskningsföretag som specialiserar sig på inhalerad läkemedelstillförsel. MVIC består av 26 svenska medlemsföretag med lång erfarenhet och högkvalitativ expertis inom alla aspekter av utveckling av inhalationsprodukter.

MVIC AB online

Nanologica AB

Nanologica AB

Nanologica AB kombinerar unik kunskap inom materialteknik med ett genuint engagemang i att lösa konkreta utmaningar inom life science.

Nanologica AB online

Orexo AB

Orexo AB

Orexo är ett helintegrerat specialiserat läkemedelsföretag som utvecklar förbättrade läkemedel baserat på innovativa tekniker för läkemedelstillförsel. Vårt aktuella affärsfokus är att hjälpa patienter som lider av opioidberoende och smärta, vår forskning och utveckling är främst koncentrerad på beroende. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller via utvalda partners över hela världen.

Orexo AB online

Orion Pharma

Orion Pharma

Orion Pharma är ett finskt läkemedelsföretag med global verksamhet som utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärmedicinska läkemedel och API:er. Behandlingar riktar sig mot störningar i centrala nervsystemet, onkologi och andningssjukdomar.

Orion Pharma online

Pharmetheus

Pharmetheus

Pharmetheus erbjuder farmakometriska tjänster som stödjer utveckling av läkemedelsföreningar i alla kliniska faser och inom alla behandlingsområden. Pharmetheus utnyttjar de senaste framstegen inom modellbaserad metodik för läkemedelsutveckling.

Pharmetheus online

Ultimovacs AB

Ultimovacs AB

Ultimovacs är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya immunterapier mot cancer.

Ultimovacs AB online

Senast uppdaterad: 2022-11-16