SweDeliver webinar: UV1: A Universal Therapeutic Cancer Vaccine

SweDeliver välkomnar till webbinarium med fokus på Ultimovacs produktkandidat UV1, ett peptidbaserat vaccin som inducerar ett specifikt T-cellsvar mot det universella cancerantigen-telomeraset.

Vid detta webinarium möter vi Dr. Espen Basmo Ellingsen, MD, doktorand och vetenskaplig rådgivare vid Ultimovacs, ett läkemedelsföretag som utvecklar nya immunterapier mot cancer.

Ultimovacs grundades 2011. Företaget och dess egenutvecklade teknik är baserad på preklinisk och klinisk forskning om immunterapier som bedrivs vid Oslo universitetssjukhus.

Ultimovacs har sitt huvudkontor i Oslo Cancer Cluster Innovation Park i Oslo, Norge samt ett kontor i Uppsala, Sverige.