Yassir Al-Tikriti: Microgels as drug delivery vehicles: Loading and release of amphiphilic drugs

Yassir Al-Tikriti, SweDeliver och Institutionen för läkemedelskemi, försvarar sin avhandling Microgels as drug delivery vehicles: Loading and release of amphiphilic drugs.

Yassir Al-Tikriti, farmaceut med examen från Bagdads universitet, erhöll 2012 sin masterexamen i läkemedelsvetenskap vid Uppsala universitet med fokus på läkemedelsformulering och utveckling.

14 juni presenterar Yassir Al-Tikriti sin avhandling Microgels as drug delivery vehicles: Loading and release of amphiphilic drugs, som är framtagen vid SweDelivers kompetenscentrum för läkemedelstillförsel samt institutionen för läkemedelskemi.

Yassir Al-Tikriti, doktorand, SweDeliver