Avveckling

Här kommer inom kort mer information om TSL Avveckling, organisationen, avvecklingsplan, metodik med mera.

Avvecklingsprocessen  med pilar

Avvecklingsaktuellt

Just nu pågår arbete med kartläggning, mätning, friklassning av olika typer av avfall, till exempel:

  • "grönt" avfall = utrustning långt från strållinjer = friklassningsbart -> konventionellt avfall
  • "gult" avfall = utrustning närmare strålinjer = friklassningsbart -> konventionellt avfall

När avfall är friklassat lämnas det efterhand ut till upphandlad avfallsmottagare för återvinning.


detektor för att mäta aktivitet i lokalernas väggar

Avvecklingshistorik

Under de åren som avveckling har pågått har vi hunnit med en hel del saker, dels enkla fall men även mer komplicerade.

Radiokemilabbet avvecklades först, här fanns det kemikalier, strålkällor och radioaktiv kontamination vilket krävde ett tillvägagångssätt som skiljer sig från restean av avvecklingen.

Vi har gjort oss av med stor mängd av olika avfall:

  • överbliven utrustning som kan användas av andra = Surplus
  • "blått" avfall i olika fraktioner = ej utsatt för strålning= rent vilket gör att det är konventionellt avfall
  • betong i olika form, tex block, balkar och andra former
process för att friklasssa lösa betongblock

Före avvecklingen - historiska förutsättningar

Här kommer inom kort mer information och bakgrundshistorik och fakta om anläggningen i drift.

översiktsbild av partikelacceleratoranläggningen

Kontakt

  • Elin Hellbeck
  • Avdelningschef, Projektledare, Elin Hellbeck, Telefon: 018 471 3850, 0704 25 09 95

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin