Avvecklingsaktuellt

Just nu pågår arbete med kartläggning, mätning, friklassning av olika typer av avfall, till exempel:

  • "grönt" avfall = utrustning långt från strållinjer = friklassningsbart -> konventionellt avfall
  • "gult" avfall = utrustning närmare strålinjer = friklassningsbart -> konventionellt avfall

När avfall är friklassat lämnas det efterhand ut till upphandlad avfallsmottagare för återvinning.


detektor för att mäta aktivitet i lokalernas väggar

Avvecklingshistorik

Under de åren som avvecklingen har pågått har vi hunnit med en hel del saker, dels enkla fall men även mer komplicerade.

Radiokemilabbet avvecklades först. Vi lärde oss mycket av detta. Vi gav oss därefter på acceleratoranläggningen.

Vi har hittills gjort oss av med stor mängd avfall av olika sort: överbliven utrustning, rent avfall, friklassat avfall som betong, kablar, gips och annat.

process för att friklasssa lösa betongblock

Fakta om anläggningen i drift och bakgrundshistorik.

översiktsbild av partikelacceleratoranläggningen

Kontakt

  • Elin Hellbeck
  • Avdelningschef, Projektledare, Elin Hellbeck, Telefon: 018 471 3850, 0704 25 09 95

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin