För forskare och företag

U-CAN är

  • Ett resursskapande biobanknings-projekt med målet att bidra till högkvalitativ, världsledande och translationell cancerforskning.
  • En strukturerad, longitudinell och prospektiv insamling av data, biomolekyler, tumör- och blodprover från cancerpatienter.
  • Tillgängligt för forskare och företag som vill utveckla diagnostiska verktyg och/eller förbättra behandlingen av tumörsjukdomar.

Våra mål

  • Att vara internationellt ledande inom högkvalitativa biobanker inom cancerfältet.
  • Att vara ett resurs- och kunskapsnav för klinisk och translationell cancerforskning.
  • Att bidra till bättre vård och behandling genom att stödja forskningen med resurser.

Vårt erbjudande

  • U-CAN erbjuder forskare och företag forskningssamarbeten kring longitudinella data och prover från vår biobanksprovsamling.
  • U-CAN inbjuder till samverkan med företag inom Life Science-området för att driva projekt till nytta för både näringsliv och akademi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin