Fördjupningsseminarium om Spelberoende

 • Datum: 14 maj 2024, kl. 9.00–12.00
 • Plats: Digitalt evenemang
 • Typ: Seminarium
 • Föreläsare: Fred Nyberg, seniorprofessor, U-FOLD • Anders C Håkansson, Lunds universitet m fl
 • Arrangör: U-FOLD, Region Uppsala och Länsstyrelsen
 • Kontaktperson: Fred Nyberg, seniorprofessor, U-FOLD
 • Forskningsutmaning: Folksjukdomar, Social hållbarhet

Tisdag 14 maj inbjuder U-FOLD, Region Uppsala och Länsstyrelsen till digitalt fördjupningsseminarium som ger dig kunskap och en aktuell lägesbild inom området riskbruk, missbruk och beroende med fokus på spel om pengar. Delta kostnadsfritt. Anmäl dig senast 13 maj.

Spelberoende seminarium

Välkommen till en förmiddag som ger dig aktuell kunskap med fokus på det stöd som finns för personer som har problem orsakade av spel om pengar, huruvida vi kan hantera denna problematik så organisatoriskt smalt som vi gör idag eller om det påverkar människors hälsa och liv mer än vi tror. Vi belyser också förebyggande arbete, tidig upptäckt och vad forskningen aktuell säger.

Vid seminariet deltar Fred Nyberg, professor em. i biologisk beroendeforskning och senior rådgivare vid U-FOLD, som föreläser om Spelberoende och hjärnan. Vi möter också Anders C Håkansson, professor vid Lunds universitet, som talar om Samsjuklighet, suicidalitet och överdödlighet, samt representanter för Folkhälsomyndigheten, Stödlinjen för spelare och anhöriga, Spelberoendes Riksförbund och Tierps kommuns socialtjänst.

Utbildningen riktar sig till dig som är medarbetare inom kommunernas socialtjänst i Uppsala län samt Region Uppsala som och i ditt arbete möter personer med riskbruk, skadligt bruk/missbruk och beroende, exempelvis:

 • Socialtjänst inom områden som barn och unga, vuxen, försörjningsstöd, äldre, socialpsykiatri.
 • Avdelningar och mottagningar inom psykiatrin (affektiva sjukdomar, barn- och ungdomspsykiatri, beroende- och neuropsykiatri, psykosvård- och rättspsykiatrisk vård)
 • Primärvård/vårdcentral, inklusive mödra- och barnhälsovård, familjecentraler och habilitering.
 • Elevhälsa.
 • Enheten för studenthälsa.

Även andra berörda aktörer, myndigheter och organisationer samt egenerfarna och brukarrepresentanter är välkomna att delta. Deltagande i tidigare basutbildning är inte en förutsättning för deltagande i fördjupningsseminariet.

Deltagande är kostnadsfritt. Anmäl dig här senast 13 maj 2024. Kontakta maria.adenhav.lantz@regionuppsala.se för mer information.

Arrangörer

 • U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, Uppsala universitet
 • FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (Region Uppsala).
 • Länsstyrelsen i Uppsala län.
 • ISA – Institutionen för socialt arbete, Uppsala universitet.

Det här är U-FOLD

 • Uppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende.
 • Invigdes i Uppsala 2011 som en regional kraftsamling mot missbrukets utmaningar.
 • Samlar ett tjugotal regionala organisationer som tillsammans arbetar för ett bättre samhälle.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin