Åtta nya projekt beviljas finansiering av UDC

2022-06-07

Styrelsen för Uppsala diabetescentrum har beslutat om vilka doktorandprojekt som beviljats stöd i denna andra utlysningsomgång. Vi säger stort grattis till Johan Bröjer, Tatjana Pavlenko, Katie Winkle, Jonas Lindh, Hannah L Brooke, Anders Tengholm, Jonathan Cedernaes och Joel Kullberg.

Nu är mottagarna för Uppsala diabetescentrums forskningsstöd fastställda och kan ses nedan. Finansiering ges till ett projekt vid SLU, ett projekt inom Uppsala universitets vetenskapsområde för humaniora och samhällsvetenskap, två projekt till vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap och till vetenskapsområdet för medicin och farmaci fyra projekt.


Huvudsökande: Johan Bröjer
Titel: A novel therapeutic option for treating horses with insulin dysregulation and preventing laminitis
Institution: Kliniska vetenskaper, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU

Huvudsökande: Tatjana Pavlenko
Titel: Large-scale statistical machine learning for the type 1 diabetes management
Institution: Statistiska institutionen, UU

Huvudsökande: Katie Winkle
Titel: Co-designing a social robot facilitator to boost community engagement with type-2 diabetes
Institution: Institutionen för informationsteknologi, UU

Huvudsökande: Jonas Lindh
Titel: 3 D printed oral dosage forms utilizing microneedle injections of GLP-1 analogues and insulin for efficient treatment of diabetes
Institution: Institutionen för materialvetenskap, UU

Huvudsökande: Hannah L Brooke
Titel: Combining epidemiology with artificial intelligence to examine socioeconomic positions and risk factors trajectories in relation to complications of type 2 diabetes
Institution: Institutionen för kirurgiska vetenskaper, UU

Huvudsökande: Anders Tengholm
Titel: Image-scanning microscopy for fast super-resolution imaging of islet cell signaling and secretion
Institution: Institutionen för medicinsk cellbiologi, UU

Huvudsökande: Jonathan Cedernaes
Titel: Timing of physical exercise to prevent and treat type 2 diabetes in humans: The mechanisticrole of circadian rythms in metabolic tissues
Institution: Institutionen för medicinsk cellbiologi, UU

Huvudsökande: Joel Kullberg
Titel: Large-scale imaging studies of associations and causality of body composition in relation to type 2 diabetes
Institution: Institutionen för kirurgiska vetenskaper, UU

Senast uppdaterad: 2022-01-03