UDC kurs – Introduction to Diabetes Research 12-16 september 2022

2022-08-23

UDC kursen – Introduction to Diabetes Research kommer att ges första gången den 12-16 september 2022.

Länk till anmälan http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/for_doktorander/kurs865.html

Senast uppdaterad: 2022-01-03