Diabetes och insulinresistens hos sällskapsdjur

Diabetes ökar hos sällskapsdjur men sjukdomen tar sig olika uttryck beroende på art. Hundar och katter utvecklar diabetes liknande de typer som ses hos människor. Behandlingen består ofta av ändrad kosthållning, motion och insulininjektioner. Insulininjektioner brukar ges även till typ 2-diabetiker för att avlasta pankreas.

Många djur med typ 2-diabetes kan bli av med sin diabetes med snabbt insatt behandling. Djurägare övervakar ofta blodsockerkoncentrationerna med blodsockermätare på samma sätt som hos människor.

Hos hästar klarar bukspottskörteln av att producera mycket höga nivåer av insulin för att kompensera nedsatt insulinkänslighet, vilket gör att hästar nästan aldrig utvecklar diabetes. De höga insulinkoncentrationerna i kroppen orsakar dock inflammation i hovarna och hästarna utvecklar fång, vilket är mycket smärtsamt. Behandlingen för hästar består ofta i ändrad kost och motion.

Genom Uppsala diabetescentrum delas kunskap och erfarenhet från human- och veterinärmedicin, vilket kan leda till viktiga forskningsprojekt och kunskap för att förbättra livssituationen för djur med diabetes och insulinresistens samt deras ägare. 
 

Senast uppdaterad: 2022-01-25