Fokusgrupper på Uppsala diabetescentrum

Pajdiagram med fyra bitar: Individen, samhället och diabetes, 24 %; Cellklusterfysiologi och regeneration, 27 %; Metabolism och komplikationer, 30 %; Immunologi, infektioner och värdmikrober, 19 %

På Uppsala diabetescentrum har vi fyra fokusgrupper. Fokusgrupperna ansvarar för kursinnehåll och planering kring respektive område, till exempel seminarieserier. Gruppen metabolism och komplikationer är den största gruppn med över 20 deltagare.

Fokusgrupperna är adjungerade i ledningsgruppens möten.

De fyra fokusgrupperna är:

 1. Individen, samhället och diabetes
  Deltagare från ledningsgruppen: Steve McKeever
 2. Cellklusterfysiologi och regeneration
  Deltagare från ledningsgruppen: Olof Idevall
 3. Metabolism och komplikationer
  Deltagare från ledningsgruppen: Maria Eriksson Svensson och Marcel den Hoed
 4. Immunologi, infektioner och värdmikrober
  Deltagare från ledningsgruppen: Gustaf Christoffersson
Senast uppdaterad: 2022-01-25