Uppsala diabetescentrums nätverk

Forskarnätverket omfattar cirka 100 seniora forskare. Utöver det också doktorander och postdokar samt representanter från Akademiska sjukhuset, nära vård och hälsa, patientföreningar, Uppsala Clinical Research Center och UU Innovation. Totalt kommer medlemmarna från ett trettiotal institutioner och centrumbildningar vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Nätverket ska:

  • lära känna varandra och presentera forskningsområden och metoder som kan vara intressanta för medlemmarna
  • skapa förutsättningar för flera samarbeten som leder till genombrott inom respektive fokusområde
  • resultera i nya, banbrytande ideér med stor innovationspotential
  • skapa förutsättningar för flera samarbeten som resulterar i större externa anslag
  • dela med sig av nya rön inom diabetesfältet, intressanta publikationer eller större anslag
  • fungera som ett forum för att sprida nyheter och aktiviteter.

Vill du gå med i nätverket?

Som medlem i Uppsala diabetescentrums nätverk står du med på vår mejllista och bjuds in att delta i symposier, seminarier och nya samarbeten.

(obligatoriskt) = Obligatoriska fält

Uppsala universitet är en statlig myndighet. Inkomna meddelanden till Uppsala universitet är allmänna handlingar och omfattas av offentlighetsprincipen.

Senast uppdaterad: 2022-03-02