Uppsala diabetescentrums organisation

Uppsala diabetescentrum leds av en föreståndare samt en biträdande föreståndare. Centrumet har en styrelse som beslutar om budget, verksamhetsplan för kommande år och utvärderingar. Den ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med centrumets syfte. Till sitt stöd har föreståndarna en projektkoordinator och en kommunikatör samt en rådgivande ledningsgrupp där den biträdande föreståndaren ingår.

Föreståndare: Per-Ola Carlsson
Biträdande föreståndare: Steve McKeever

Styrelse

I styrelsen ingår

 • två representanter från vetenskapsområdet för medicin och farmaci
 • en representant från vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
 • en representant från vetenskapsområdet för teknik- och naturvetenskap
 • en representant från Sveriges lantbruksuniversitet
 • en studentrepresentant.

Det är också önskvärt med representation från Region Uppsala, forskningsinfrastrukturer vid Uppsala universitet, patientföreningar och näringsliv.

Styrelseordförande

Mats Larhed, professor, vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Ordinarie ledamöter

 • Christel Bergström, professor, prodekan för samverkan, institutionen för farmaci
 • Liisa Byberg, professor, institutionen för kirugiska vetenskaper
 • Jonas Bergquist, professor, institutionen för kemi
 • Helena Svaleryd, professor, nationalekonomiska institutionen
 • Johan Bröjer, professor, institutionen för kliniska vetenskaper, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Niclas Abrahamsson, specialistläkare, institutionen för medicinska vetenskaper
 • Hans-Erik Johansson, distriktsläkare, primärvården
 • Giovanni Fanni, doktorand, institutionen för medicinska vetenskaper

Rådgivande ledningsgrupp

Föreståndaren utser ledningsgruppen i samråd med styrelsen och den utgörs av personer från UDC:s forskarnätverk. I ledningsgruppen ska det finnas representanter från

 • institutionen för medicinsk cellbiologi
 • övriga delar av vetenskapsområdet för medicin och farmaci
 • vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
 • vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
 • Sveriges lantbruksuniversitet.

Medlemmar från Uppsala universitet

Tove Fall
Professor vid institutionen för medicinska vetenskaper
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Gunilla Westermark
Professor vid institutionen för medicinsk cellbiologi
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Ingela Lanekoff
Universitetslektor vid institutionen för kemi
Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Robin Strand
Professor vid professor vid institutionen för informationsteknologi
Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Erik Grönqvist
Universitetslektor vid nationalekonomiska institutionen
Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Medlemmar från Sveriges lantbruksuniversitet

Emma Strage
Klinisk veterinär vid universitetsdjursjukhuset, kliniska kemilaboratoriet
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Erika Roman 
Professor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Senast uppdaterad: 2022-11-16