Uppsala diabetescentrums rådgivande expertgrupp

Den rådgivande expertgruppen består av sex nationella eller internationella experter. Expertgruppen utses av styrelsen, baserat på förslag från de tre vetenskapsområdena vid Uppsala universitet samt fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Uppsala diabetescentrums rådgivande expertgrupp ska:

  • bidra till centrumets allmänna fokus inom diabetesområdet
  • ha rådgivande funktion vad gäller utbildningselement i forskarskolan
  • granska den vetenskapliga kvaliteten på ansökningar för doktorandprojekt.

Medlemmar

Annette Bergemann
Professor vid Universitetet i Groningen
Individen, samhället och diabetes

Professor Patrik Rorsman
Professor vid Oxfords universitet
Fysiologi

Mattias von Herrath
Professor vid La Jolla Institute for Immunology/Novo Nordisk
Immunologi och infektioner

Trond Jensen
Professor vid Universitetet i Oslo
Metabolism och komplikationer

Susan Francis
Professor vid Nottinghams universitet
Diabetes och avbildningstekniker

Cathy McGovan
Professor vid Liverpools universitet
Forskning till nytta för djur och människa

Senast uppdaterad: 2022-01-25