Development of an Online Psychological Treatment for Painful Diabetic Neuropathy

Vill du kort berätta om projektet?

– Att framgångsrikt hantera diabetes idag innebär bland annat att personer med diabetes behöver ta stort ansvar för sin egen hälsa. De behöver kontrollera och reagera på glukosnivåer i blodet, upprätthålla en hälsosam diet, vara fysiskt aktiva och se efter sitt emotionella välmående. Samma förhållningssätt till att ta hand om sig om sig själv gäller när komplikationer uppstår. Smärtsam diabetesneuropati (PDN) är relativt vanligt förekommande och samtidigt en av de mest ångestladdade och handikappande komplikationerna vid diabetes. Detta är en sorts smärta som uppstår på grund av diabetesorsakad nervskada. Studierna inom detta projekt kommer att använda de bästa tillgängliga självhjälpsmetoderna för kronisk smärta, anpassa dem för PDN och studera hur de väl de fungerar.

Vilka är de tvärdisciplinära aspekterna av projektet?

– Det problem som adresseras här är komplexa och vi behöver förstå det och ta fram en behandling som kan appliceras. Projektet kommer att behöva bidrag från specialister inom diabetesmedicin, omvårdnad, psykologi och smärta. Här behövs dessutom specialistkunskap inom digitala sjukvårdslösningar. Detta eftersom vi vill att de lösningar som vi utvecklar ska vara praktiska att leverera och lätta att få tillgång till.

Hur föddes projektet och samarbetet?

– Forskningen kom först till i en serie av doktorandstudier som genomfördes vid King’s College i London och finansierades av välgörenhetsföreningen Diabetes UK. Med utvecklingen av Uppsala diabetescentrum (UDC) började vi diskutera hur den här forskningen skulle kunna föras vidare. Sedan, när utlysningen av doktorandmedel från UDC dök upp, satte vi till slut ihop en grupp för att stötta en ny doktorand och bedriva forskningen. Medlemmarna innefattar Monica Behrman (klinisk psykolog och universitetslektor, PhD) från Uppsala, Therese Anderbro (med. dr, universitetslektor) från Stockholms universitet, Unn-Britt Johansson (professor, leg. sjuksköterska, PhD) från Sophiahemmet Högskola samt Jarl Hellman som är överläkare på Sektionen för endokrinologi och diabetesvård på Akademiska sjukhuset. Vi bör också nämna att ytterligare finansiering som behövs till forskningen i det här projektet har fåtts från ett generöst anslag från Diabetesfonden (https://www.diabetes.se/diabetesfonden).

Hur kan UDC vara till hjälp i er forskning?

– En doktorand som arbetar i skärningspunkten mellan diabetes, sjukvård, smärta och hälsorelaterat beteende kommer att behöva stöd och ny kunskap i flera relaterade fält. Doktoranden kommer att behöva ha tillgång till ett nätverk av akademiska och kliniska forskare i dessa fält.

Vad kan UDC göra för att doktoranderna ska känna tillhörighet till centrumet?

– Tillhörigheten kommer att komma från personliga band och möten, vilket innefattar tid att interagera på ett informellt sätt. Den kommer att komma från möjligheter att samarbeta, dela idéer och att stötta varandra i forskningen samt socialisera och skapa nya vänskaper.

Vilka UDC-aktiviteter kommer att bli meningsfulla för detta projekt?

– Alla aktiviteter som skapar kontaktytor och som informerar kommer att vara till hjälp. Det innefattar seminarier men även nyhetsbrev. Vi kommer också att uppmuntra ”forskningsbesök” inom UDC-nätverket.

Lance McCracken

Professor vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Klinisk psykologi

E-post:
lance.mccracken[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2123

Doktorand

Jennie Hallberg

Senast uppdaterad: 2022-11-28