Role of the brain in the development of type 2 diabetes

Vill du kort berätta om projektet?

– Vi undersöker hjärnans olika nervnätverk, särskilt de med dopamin som signalämne, och deras medverkan i utveckling av typ 2-diabetes. Detta kan också leda till nya ’precisions-läkemedel’ eller andra skräddarsydda åtgärder, till exempel gällande livsstil, för att förebygga och behandla diabetes.

Vilka är de tvärdisciplinära aspekterna av projektet?

– Vi samarbetar lokalt inom UU och SLU och även internationellt. Flera vetenskapliga discipliner medverkar, till exempel endokrinologi, neurofysiologi, neuroradiologi och farmakologi.

Hur föddes projektet och samarbetet?

– Vi har funnit att överviktskirurgi som motverkar typ 2-diabetes utövar en del av effekten genom en neuroendokrin omställning utgående från hjärnan. Detta leder till minskad aktivitet i blodsockerhöjande system, till exempel insulin-antagonistiska hormoner. Detta har i sin tur lett till en hypotes om att det omvända skeendet, såsom förhöjda insulin-antagonistiska hormoner, bidrar till utveckling av typ 2-diabetes och att hjärnan spelar en viktig roll. Därtill ger fynden uppslag till möjliga nya behandlingsmetoder för att motverka typ 2-diabetes och tillhörande komplikationer.

Hur kan UDC vara till hjälp i er forskning?

– Skapa kontaktytor för både seniora forskare och doktorander genom symposier, forskarinternat med mera. 

Vad kan UDC göra för att doktoranderna ska känna tillhörighet till centrumet?

– Förutom de nämnda kontaktytorna, så är olika utbildningsaktiviteter av stort värde. Till exempel forskarskola och gemensamma kurser som även bör vara öppna för andra doktorander.

Vilka UDC-aktiviteter kommer att bli meningsfulla för detta projekt?

– Symposier, forskarinternat, forskarskola och gemensamma kurser.

Jan Eriksson

Professor i klinisk diabetesforskning vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk diabetologi och metabolism

E-post:
jan.eriksson[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 4419
Mobiltelefon:
073-8681133
Senast uppdaterad: 2022-04-05