The role of Immune cell-microbial interactions for long-term islet function and glucose homeostasis

Vill du kort berätta om projektet?

– Vi har funnit att bukspottkörteln hos nyfödda möss och människor till skillnad från hos vuxna är tätt packade med en typ av immunceller, makrofager. I projektet undersöker vi betydelsen av dessa makrofager för mognaden av de insulin-producerande öarna och regleringen av blodglukos senare i livet. Mer specifikt kommer vi att studera om och hur infektioner hos nyfödda möss kommer att predisponera individen till att utveckla diabetes genom att försämra ö-mognadsfunktionen hos pankreas makrofager, och hur detta kan motverkas.

Vilka är de tvärdisciplinära aspekterna av projektet?

– Detta är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet som möjliggör kombinationen av djup kunskap inom immunceller och pankreas fysiologi med verktyg för genetisk modifiering av vissa probiotiska bakterier.

Hur föddes projektet och samarbetet?

– Av en slump fann vi att bukspottkörteln hos nyfödda innehåller så väldigt många immunceller, och genom pilotexperiment har vi visat att dessa är viktigt för långsiktig funktion. I ett tidigare samarbete har vi etablerat kunskap om hur tarmens barriär kan påverkas med probiotiska bakterier såsom L Reuteri, och vi har tillsammans designat en genetiskt modifierad L Reuteri för behandling av sår i hud och slemhinnor. Detta prövas nu som läkemedel av Ilya Pharma, där Roos och jag är medgrundare och uppfinnare.

Hur kan UDC vara till hjälp i er forskning?

– Genom att etablera en stark forskningsmiljö för diabetes där doktoranden, genom att delta i symposier och genom att presentera och försvara projektet för ett större nätverk. Detta är avgörande för en hög utbildningskvalitet av juniora forskare.

Vad kan UDC göra för att doktoranderna ska känna tillhörighet till centrumet?

– Arrangera aktiviteter som riktar sig till doktoranden och post docs, samt låta dem vara med och utforma dessa aktiviteter.

Vilka UDC-aktiviteter kommer att bli meningsfulla för detta projekt?

– Symposier och seminarieserier med inbjudna internationella forskare och alla som ingår i UDC.

Mia Phillipson

Professor - Avd. för Integrativ Fysiologi vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Mia Phillipson

E-post:
Mia.Phillipson[AT-tecken]mcb.uu.se
Telefon:
018-471 4419

Gästforskare vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)

E-post:
mia.phillipson[AT-tecken]swedishcollegium.se

Doktorand:

Maria Ovezik

Senast uppdaterad: 2022-04-12