U-CAN-MOVE – effects of tailored exercise program on risk factors for type 2 diabetes and other cardiometabolic disorders in dog owners and their dogs

Portrait of Erika Roman. Photo
Erika Roman

Professor

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (SLU)

Profilsida

Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Vill du kort berätta om projektet?

– Projektet syftar till att identifiera nya hållbara sätt att öka fysisk aktivitet och minska en stillasittande livsstil hos hundägare, med hjälp av hunden som motivator. Projektet bygger på unika preliminära resultat från en pilotstudie på friska hundägare och hundar. Övergripande frågeställningen är hur ett skräddarsytt träningsprogram för hundägare och hund påverkar livskvalitet, kroppsmått samt riskfaktorer för typ 2-diabetes och andra kardiometabola störningar hos både ägare och hund, samt hur det stimulerar motivation till beteendeförändring mot ökad fysisk aktivitet.

Vilka är de tvärdisciplinära aspekterna av projektet?

– Projektet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan, arkitektkontoret FOJAB och den ideella organisationen Svenska Brukshundklubben. Flera vetenskapliga discipliner medverkar i projektet; veterinärmedicin, djuromvårdnad, endokrinologi, fysioterapi, neurovetenskap, nutrition, ekonomi och landskapsarkitektur.

Hur föddes projektet och samarbetet?

– Genom den delade livsstil som karaktäriserar hundägare och deras hundar och där livsstilsfaktorer är gemensamma för både ägare och hund. Genom kontakt med Svenska Brukshundklubben föddes idén att utvärdera deras löparskola ”Upp och hoppa – Sund med hund” för både ägare och hund. I en vidare del av projektet ingår även miljön där hundägaren utövar fysisk aktivitet med sin hund.

Hur kan UDC vara till hjälp i er forskning?

– Skapa kontaktytor mellan både seniora forskare och doktorander genom gemensamma seminarieserier, skrivarläger, forskningsinternat mm. Hjälp med spridning av resultat.

Vad kan UDC göra för att doktoranderna ska känna tillhörighet till centrumet?

– Förutom vad som nämnts tidigare – inkluderande samling av alla doktorander kring forskarskolan och gemensamma kurser och seminarier.

Vilka UDC-aktiviteter kommer att bli meningsfulla för detta projekt?

– Se mina två föregående svar.

Doktorand:

Klara Smedberg

Senast uppdaterad: 2022-04-04