Forskning

Vid Uppsala STS pågår studier av kunskap och ekonomi med forskare som representerar bl.a. följande discipliner och områden: vetenskapshistoria, medicinhistoria, teknikhistoria, ekonomisk historia, företagsekonomi, sociologi och tekniksociologi.

Forskare vid Uppsala STS studerar frågor som:

  • Hur formas kunskap i relation till industriell utveckling och omorganisering?
  • Vilken roll spelar vetenskaplig kunskap för offentliga institutioner respektive privata företag och vice versa. Hur har detta förhållande förändrats över tid?
  • Hur påverkas samhället; universitetens forskning och undervisning av en allt mer "ekonomistisk" vetenskapssyn?
  • Hur påverkas kunskap av universitetens infrastrukturer?
  • Hur har olika moraliska ekonomier fungerat inom vetenskapen genom historien och hur fungerar de i dag?
  • Vilka grundläggande förhållanden kännetecknar dagens företagslandskap och hur förstås dessa i ekonomisk forskning samt i den politiska sfären?
  • Vilka värderingar och intryck inkluderas och exkluderas i industrialisering och ekonomisering?
  • Hur ser sambanden mellan kunskap och konsumtion ut?

Pågående forskningsprojekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin