Bostadssegregation och områdesutveckling – kan nybyggnation lyfta inkomstsvaga bostadsområden?

Inspelning från det digitala frukostseminariet 30 maj.
Medverkande: Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi och Che-Yuan Liang, docent och universitetslektor i nationalekonomi

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin