Röd-skiftande grafik med namnet WOMHER och 'Women's Mental Health during the Reproductive Lifespan'

WOMHER

Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa.

Världsunik satsning på kunskap om kvinnors psykiska hälsa

Psykisk ohälsa är på väg att bli en av vår tids största och mest kostsamma samhällsfrågor. Därför startades Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa, WOMHER – ett unikt tvärvetenskapligt centrum med målet att ta fram evidensbaserad kunskap för framtida strategiska beslut inom arbetsliv och samhälle. Med hela universitetets bredd som främsta styrka skapar vi nätverk och utbildar en ny generation forskare som vill och kan göra skillnad. 

Fatih Özel har genomfört sitt halvtidsseminarium

Våra varmaste gratulationer till Fatih Özel, WOMHER-doktorand vid institutionen för organismbiologi, för väl genomfört halvtidsseminarium. Fatihs forskningsprojekt Könsidentitet och ursprung för könsdysfori hos personer med kvinnligt tilldelat kön vid födelse handleds av Joelle Ruegg, Professor vid institutionen för organismbiologi. På projektets webbplats kan du läsa mer.

Mengyu Zhong har genomfört sitt halvtidsseminarium

Våra varmaste gratulationer till Mengyu Zhong, WOMHER-doktorand vid institutionen för informationsteknologi, för väl genomfört halvtidsseminarium. Mengyus forskningsprojekt Socialt assisterande robotik: robotassisterad diagnos av kvinnors depression vid förlossning handleds av Ginevra Castellano, Professor vid institutionen för Informationsteknologi. Besök WOMHERs websida för att läsa mer om projektet. 

Senast uppdaterad: 2023-06-02