BASIC Studien

Huvudansvarig: Alkistis Skalkidou

Medarbetare: Inger Sundström Poromaa, Fotios Papadopoulos, Lisa Ekselius, Emma Fransson, Theodora Kunovac Kallak, Susanne Lager, Catherine Axfors, Anastasia Kollia, Emma Bränn, Richelle Duque Björvang

Berätta mer om ditt forskningsprojekt?
BASIC är en populationsbaserad prospektiv studie som bedrevs 2009-2020 av Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset och Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa vid Uppsala Universitet. Målet med studien är att följa kvinnors mående under och efter graviditet, och identifiera sociodemografiska, graviditets-relaterade, personlighets-relaterade och biologiska markörer. Syftet med detta är att kunna erbjuda tidig och bra hjälp till kvinnor som inte mår bra. Alla kvinnor som under sin graviditet bokas in för rutinultraljud på Akademiska Sjukhuset erbjuds att vara med i studien och väljer vilka delar de vill vara med i. Studien rekryterade över 4 500 kvinnor i 6478 graviditeter och respektive data och prover har använts i nästan 50 publicerade studier.

Vad hoppas du att effekten av detta projekt ska bli?
Vi hoppas kunna berika vår kunskap om de processer som ligger bakom perinatal psykisk ohälsa. Genom att förstå de riskfaktorer som kan förutsäga perinatal depression hoppas vi kunna identifiera kvinnor i riskzonen tidigt och ge förebyggande insatser. Utforskningen av patofysiologiska vägar kan också bidra till förebyggande eller terapeutiska strategier.

Övrig information, referenser och länkar
Websida: https://www.basicstudie.se/

Referens:
Axfors C, Bränn E, Henriksson HE, Hellgren C, Kunovac Kallak T, Fransson E, Lager S, Iliadis SI, Sylvén S, Papadopoulos FC, Ekselius L, Sundström-Poromaa I, Skalkidou A. Cohort profile: the Biology, Affect, Stress, Imaging and Cognition (BASIC) study on perinatal depression in a population-based Swedish cohort. BMJ Open. 2019 Oct 22;9(10):e031514. doi: 10.1136/bmjopen-2019-031514. PMID: 31641004; PMCID: PMC6830667.

Alkistis Skalkidou

Professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
Alkistis.Skalkidou[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 5679
Senast uppdaterad: 2022-11-01