MOM2B - en studie av perinatal hälsa med en smartphone-applikation och maskininlärningsmetoder

Huvudansvarig: Alkistis Skalkidou

Medarbetare: Fotis Papadopoulos, Emma Fransson, Ulf Elofsson, Ayesha-Mae Bilal, Mengyu Zhong, Konstantina Pagoni

Berätta mer om ditt forskningsprojekt?
Mom2B är en unik forskningsstudie om förlossningsdepression och tidig födsel, som undersöker möjligheten att använda data insamlad via en app i telefonen för att i tidigt skede upptäcka kvinnor med hög risk att drabbas av komplikationer under graviditeten och efter förlossningen.

Förlossningsdepression kallas det när kvinnor drabbas av nedstämdhet under graviditeten och upp till ett år efter att barnet fötts. Varje år drabbas 16 000 kvinnor i Sverige, mellan fyra kvinnor tar sitt liv under den perinatala perioden. Trots sjukvårdens rutiner för uppföljning av kvinnor under graviditet och efter förlossning bara en av tre kvinnor får behandling.

Mom2B-studien baseras på en smartphone-applikation som kvinnorna kan använda för att svara på enkäter, spela in sin röst och dela med sig data från mobilens olika sensorer. Medverkande kan välja vilka data de vill bidra med samt senare ändra sitt samtycke.

Syftet med projektet är att förutse vilka kvinnor har hög risk att drabbas av förlossningsdepression så att dessa kan få anpassad uppföljning och förebyggande interventioner.

Vad hoppas du att effekten av detta projekt ska bli?
Det är beräknad att 16,000 kvinnor drabbas av förlossningsdepression varje år men endast 1 av 3 kvinnor får behandling. Med den studie vill vi undersöka om man kan använda data som samlas in med en mobilapp för att identifiera kvinnor med hög risk att drabbas av psykisk ohälsa under graviditet och efter förlossning.

Övrig information, referenser och länkar
Studiehemsida: https://mom2b.se/

Publikationer:
Bilal, A. M., Fransson, E., Bränn, E., Eriksson, A., Zhong, M., Gidén, K., Elofsson, U., Axfors, C., Skalkidou, A., & Papadopoulos, F. C. (2022). Predicting perinatal health outcomes using smartphone-based digital phenotyping and machine learning in a prospective Swedish cohort (Mom2B): study protocol. BMJ open12(4), e059033. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-059033

Alkistis Skalkidou

Professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
Alkistis.Skalkidou[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 5679
Senast uppdaterad: 2022-11-01