En prospektiv studie om samspelet mellan om mödrars psykiska hälsa, tidigt föräldraskap och barns utveckling av självreglering: ett tvärvetenskaplig perspektiv.

Huvudhandledare: Karin Brocki 
Bihandledare: Andreas Frick, Matilda Frick 

Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag har en bachelor i Psykologi från Islands Universitet, samt en master i samhällsvetenskap med inriktning psykologi från Uppsala Universitet. Jag har också arbetat som speciallärare inom för- och grundskola.

Varför ansökte du till WOMHERs tvärvetenskapliga forskarskola?
För att bilda kunskaper om kvinnors psykiska hälsa, forma ett nätverk med andra verksamma doktorander inom samma område, och för möjligheten att kunna bidra till utveckling av kunskap runt ämnet.

Berätta mer om ditt forskningsprojekt?
Självreglering är en viktig förmåga, särskilt i barndomen, då den predicerar psykisk och fysisk hälsa i framtiden, samt akademisk prestation och andra viktiga utfall. Det är viktigt att vi försöker hitta tidiga markörer som predicerar självregleringsförmågor, så vi har möjligheten att ingripa tidigt i ett barns liv om det behövs. Miljön under uppväxten, och särskilt det dynamiska sambandet mellan moder och barn, kan påverka barns utveckling på olika sätt. Inom vårt projekt följer vi barn och deras föräldrar från tidig ålder, och använder olika metoder för att hitta möjliga prediktorer av självregleringsförmåga. Just nu fokuserar jag på hur tidiga sambandet mellan moder och barn, samt aspekter av barns tidiga självregleringsförmågor, interagerar och predicerar allmän självregleringsförmåga i skolålder.

Vad hoppas du att effekten av detta projekt ska bli?
Projektet kan bidra till fältets kunskap om utveckling av självreglering och relaterade förmågor, som är grunden för att kunna utveckla tidiga insatser för barn som behöver det.

Övrig information, referenser och länkar
https://www.researchgate.net/profile/Lilja-Jonsdottir-2

Lilja Kristín Jónsdóttir

Doktorand vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Emotionspsykologi

E-post:
lilja.jonsdottir[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2546
Mobiltelefon:
070-0318899
Senast uppdaterad: 2023-01-23