Neuroimaging selektiv serotoninåterupptagshämmarbehandling hos patienter med premenstruell dysforisk syndrom

Huvudhandledare: Erika Comasco 
Bihandledare: Jonas Bergquist, Inger Sundström Poromaa och Johan Wikström

Vad har du för utbildningsbakgrund?
Psykologi

Varför ansökte du till WOMHERs tvärvetenskapliga forskarskola?
Att ta del av och bidra till en levande och stimulerande forskningsmiljö, dedikerad till att behandla högst relevanta samhälleliga och vetenskapliga frågor av translationell omfattning.

Berätta mer om ditt forskningsprojekt?
Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är den första linjens terapi vid behandling av premenstruell dysforisk störning till förmån för snabb farmakodynamisk verkan och milda biverkningar i intermittenta behandlingsregimer. Den neurobiologiska grunden för en sådan övertygande klinisk effekt av SSRI vid PMDD förblir en terra incognita av PMDD-forskning. Det har antagits att serotonerg modulering i det komplexa samspelet med endogena gonadala steroider synergistiskt modifierar hjärnans excitabilitets-hämmande balans och därmed bidrar till minskningen av PMDD-symtom. Studien av omedelbara neurala korrelat av SSRI-behandling vid PMDD är kärnan i mitt forskningsfokus.

Vad hoppas du att effekten av detta projekt ska bli?
Projektet kan hjälpa till att avgränsa känslighetsfaktorer för hormonellt relaterade psykiatriska tillstånd som PMDD, vilket kan hjälpa till att begränsa behandlingsstrategier och förutsäga potentiella behandlingsresultat.

Övrig information, referenser och länkar
Yonkers, K. A., O'Brien, P. M. & Eriksson, E. Premenstrual syndrome. Lancet 371, 1200-1210, doi:S0140-6736(08)60527

Felix Schmidt

Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Neuropsykofarmakologi

E-post:
felix.schmidt[AT-tecken]neuro.uu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-01