Berättelser om våldtäktstrauma: Narratologiska och psykotraumatologiska perspektiv

Huvudhandledare: Sigrid Schottenius Cullhed 
Bihandledare: Filip Arnberg

Vad har du för utbildningsbakgrund?
Masterexamen i litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Varför ansökte du till WOMHERs tvärvetenskapliga forskarskola? 
Jag var intresserad av litteratur och genus, Womher-projektet gav mig möjlighet att fördjupa mig i mina forskningsintressen.

Berätta mer om ditt forskningsprojekt? Projektet undersöker spökets och hemsökelsens roll i skildringar av kvinnors upplevelser av våldtäktsrelaterat trauma i ett urval amerikanska och nordiska samtida romaner (1996 till 2018).

Under 1990-talet blev forskning om trauma allt mer utbrett inom både psykologi och litteraturvetenskap. Under samma tidsperiod började också skönlitteraturen intressera sig för trauma som tema. Denna studie riktar in sig på en kategori av traumafiktion där kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt upplever att de befinner sig någonstans mellan liv och död. Konsekvensen är osynlighet, avstånd till andra människor och en förlorad självuppfattning, känslor som spelar en avgörande roll när det kommer till hur trauma skildras i berättelserna. De spöklika kvinnorna längtar efter social samhörighet och efter någon som kan vittna om deras lidande, och försöker genom en hemsökelse få kontakt med sina närstående. Samtidigt hemsöks de själva av minnet av våldtäkten, som återkommer i posttraumatiska tillbakablickar. Avhandlingen undersöker hur det ofrivilliga återvändandets mönster påverkar hur trauma som fenomen skrivs fram genom fiktionen.

Vad hoppas du att effekten av detta projekt ska bli? I en samtid där trauma och våldtäkt allt oftare diskuteras hoppas jag att detta projekt kan bidra med insikter om hur föreställningar om dessa fenomen blir till genom fiktion och narrativ.

Daniela Lillhannus

Doktorand i litteraturvetenskap vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
daniela.lillhannus[AT-tecken]littvet.uu.se
Senast uppdaterad: 2022-04-29