Underliggande mekanismer för könsspecifika skillnader i depression och migrän och internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iCBT) resultat

Huvudhandledare: Jessica Mwinyi 
Bihandledare: Monica Buhrman, Gerhard Andersson och Helgi Schiöth

Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag har en kandidatexamen i fysik från Milano-Bicocca universitet och en masterexamen i fysik från Milano universitet.

Varför ansökte du till WOMHERs tvärvetenskapliga forskarskola?
Jag tror att det är viktig att främja medicinsk forskning om kvinnors psykiska hälsa.

Berätta mer om ditt forskningsprojekt.
Projektet syftar till att utvärdera effekterna av olika biologiska biomarkörer på effekten av internetbaserad kognitiv beteendeterpi för att bota migrän och depressiva symptom. En annan del av projektet ägnas åt att hitta möjliga biomarkörer för migrän och depression, särskilt med hjälp av neuroradiologiska tekniker.

Vad hoppas du att effekten av detta projekt ska bli?
Jag hoppas att mitt projekt kan förbättra vår nuvarande förståelse av komplicerade fenomen som migrän och depression.

Oreste Affatato

Doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Funktionell farmakologi och neurovetenskap

E-post:
oreste.affatato[AT-tecken]neuro.uu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-11