Psykisk hälsa och välbefinnande bland hemlösa kvinnor i Addis Ababa, Etiopien

Huvudhandledare: Mats Målqvist 
Bihandledare: Hannah Bradby, John Östh, Sibylle Herzig van Wees och Yemane Berhane

Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag har en Master’s examen i Integrated Clinical and Community Mental Health

Varför sökte du till WOMHERs tvärvetenskapliga forskarskola?
Jag har varit intresserad av mental hälsa, hälsopolitik och tillgång till vård ända sedan jag avslutade min grundutbildning i psykiatri. I synnerhet är jag intresserad av ojämlikheten i mental hälsa och att marginaliserade och en politiskt osynlig grupp, hemlösa kvinnor, inte har tillgång till vård. Mina forskningsintressen inbegriper hur man kan ta itu med och förstå psykisk hälsa och välbefinnande hos hemlösa kvinnor och hur man sätter deras mentala och fysiska hälsa och välbefinnande på den politiska agendan, samt för hur vi bättre kan förstå deras livssituation och behov från olika perspektiv. I slutändan hoppas jag kunna bidra till den mentala hälsan hos kvinnor i låginkomstländer, särskilt bland de som är utsatta, och jag tror att Womher-forskarskolan är perfekt för mig.

Berätta mer om ditt forskningsprojekt?
Jag genomför ett doktorandprojekt för att förstå och ta itu med hemlösa kvinnors psykiska hälsa och välbefinnande. Studien är tvärvetenskaplig och använder flera metoder inklusive deltagarundersökningar, fotografi, Photo-voice, kroppskartläggning, berättande, observation, intervjuer och policyanalys, med ett särskilt fokus på urbana miljöer i Etiopien.

Vad hoppas du att effekten av detta projekt ska bli?
I min forskning planerar jag att bidra till att öka vår förståelse för hur man kan tillgodose hemlösa kvinnors grundläggande behov av hälsa och välbefinnande. Detta kommer att inkludera förståelse av hemlösa kvinnors liv och behov i reproduktiva åldersgrupper, beskriva deras nuvarande omständigheter och krav och bidra till att kartlägga hemlösa kvinnors psykiska hälsa.

Kalkidan Yohannes Olkamo

Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Swedesd - Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling

E-post:
kalkidan.yohannes.olkamo[AT-tecken]kbh.uu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-11