Museibyggnaden Gustavianum

Gustavianum är Uppsala universitets äldsta bevarade byggnad. Huset uppfördes på 1620-talet och inrymde föreläsningssalar, bibliotek, studentbostäder, studentkök och mycket annat. Under senare delen av 1600-talet genomgick byggnaden en rad restaureringar och under ledning av Olof Rudbeck den äldre tillkom under åren 1662-1663 en anatomisk teater.

Vid början av 1700-talet genomförde slottsarkitekten Carl Hårleman interiöra och exteriöra förändringar. Under 1840-talet fick entrén sin nuvarande utformning med en öppen trapphall som sträckte sig över två våningar. Gustavianum förblev universitetets huvudbyggnad fram till dess att det nya universitetshuset stod färdigt 1887.

I början av 1920-talet renoverades Gustavianum igen och ett antal institutioner flyttade in. 1935 blev Gustavianum byggandsminnesmärke. Sedan 1997 är Gustavianum ett publikt museum där universitetets rika kulturarvssamlingar möter besökarna i permanenta och tillfälliga utställningar.

Hösten 2019 stängde Gustavianum för en ny omfattande renovering. Huvudsyftet var att förbättra klimatet för de utställda föremålen och samtidigt öka utställningsytorna. Renoveringen genomförs av Statens fastighetsverk i nära samarbete med Uppsala universitet. Det nya Gustavianum öppnar den 24 juni, 2024.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin