För forskare och studenter

Vid sidan av att hålla museet öppet för allmänheten, har Gustavianum också ett viktigt uppdrag att vara ett stöd för forskning och utbildning vid universitetet. Därför är museets alla samlingar, även de föremål som inte finns utställda i museet tillgängliga för forskare och studenter. Samlingsmagasin och studiesalar är öppna för universitetslärare, seminariegrupper, forskare och enskilda studenter.

Som student vid Uppsala universitet kan du också få arbetslivserfarenhet genom att praktisera på något av Gustavianums samlingsmagasin eller arbeta som amanuens i det publika museet.

Kontaktuppgifter

Historiska samlingar

De historiska samlingarna (arkeologi, etnologi, vetenskapshistoria, med mera) finns tillgängliga i museets lokaler på Villavägen i Uppsala (intill Evolutionsmuseet).

Adress: Villavägen 9, ingång via Hus 1, Zoologen.
E-post: Historiccollections@gustavianum.uu.se
Telefon: 018-471 21 00

Konstsamlingar

Konstsamlingarnas lokaler finns i Universitetshuset, markplan, ingång på husets baksida från hörnet av Övre Slottsgatan/S:t Olofsgatan.

Adress: Övre Slottsgatan 7 D
E-post: artcollections@gustavianum.uu.se
Telefon: 018-471 18 30

Myntkabinett

Myntkabinettets lokaler finns i Universitetshuset, markplan, ingång på husets baksida från hörnet av Övre Slottsgatan/S:t Olofsgatan.

Adress: Övre Slottsgatan 7 D
E-post: myntkabinettet@gustavianum.uu.se
Telefon: 018-471 17 22

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin