Praktikantporträtt

Sara Saleh

Hej Sara Saleh! Du är student vid Uppsala universitet och har under din utbildning gjort praktik vid Gustavianum och de historiska samlingarna. Hur kommer det sig?

Jag har alltid varit en driven person som vill skapa kontakter, lära mig nya saker och skaffa erfarenhet för att bygga min karriär. Föremålsarkivet har jag sedan tidigare besökt, och möjligheten att få praktisera där var för mig högst spännande.

Hur har en vanlig arbetsdag sett ut för er under praktikperioden?

En vanlig dag gick ut på mycket detiktivarbete. Jag hade ansvar över att undersöka Betsel 1 från Valsgärde grav 7, där jag dokumenterade och konserverade alla fyndnummer och dess relationer. Självklart ingick det i min arbetsdag att umgås och ha det trevligt med alla fantastiska kollegor, forskare och praktikanter!

Har ni fått lära er något nytt?

Jag har fått med mig en bred förståelse om antikvarisk praxis och hur man på korrekt sätt kan söka sig till information om fynden man hanterar, samt att se till att de förvaras på korrekt sätt. Jag har fått se andra sidan av myntet av arkeologisk praxis, och det viktiga arbete som bedrivs efter en utgrävning. Relationen till de föremål man hanterar är helt unik.

Person/praktikant sittande vid ett bord och undersöker ett föremål.

Lina Pettersson Schweitzer

Person/praktikant ståendes vid en kamera.

Hej Lina Pettersson Schweitzer! Du är student vid Uppsala universitet och har under din utbildning gjort praktik vid Gustavianum och de historiska samlingarna. Hur kommer det sig?

Jag går en master i tidigmodern historia, men har en bakgrund inom arkeologi och konstvetenskap, så jag längtade efter att få arbeta med föremål igen. Därför passade en praktik på de historiska samlingarna mig perfekt.

Hur har en vanlig arbetsdag sett ut för dig under praktikperioden?

Jag har fått prova på en hel del arbetsuppgifter under praktiken, men jag har framför allt befunnit mig i museets fotoateljé. Där har jag fotat föremål ur samlingarna, dessa föremålsfoton kommer sedan användas i databasen, till publikationer eller synas på displayer i Gustavianums nya utställningar.

Vad har du lärt dig?

Jag har fått med mig massa ny kunskap från praktiken, bland annat hur jag hanterar föremål på ett korrekt och säkert sätt. En stor personlig seger var när jag lärde mig hur jag redigerar bort störiga fläckar från foton i Photoshop. Överlag har det varit lärorikt att få en överblick i hur det dagliga arbetet kan se ut bakom kulisserna på ett museum.

Magdalena Johansson Hammar

Utbildningsprogram: Masterprogram i digital konstvetenskap, Uppsala universitet.

Vad har du lärt dig?

Mycket! Jag har skrivit föremåls och utställningstexter, inventerat och forskat på föremål i samlingarna. En stor del av min praktik har gått åt till att forska på ett av universitets 1600-talsporträtt som det nu visat sig inte alls föreställer den man har trott i snart 200 år, utan en annan mycket mer berömd person! Jag bär med mig en lärdom om att det inte alltid går att lita på vad som står i litteraturen. Var nyfiken och våga gräva i källorna!

Vad har varit roligast med praktiken?

Att verkligen få sätta tänderna i något på riktigt och arbeta med sådant som kommer att nå ut till andra. Och så klart att få komma så nära föremålen och se allt det hårda arbete som krävs för att förvalta universitetets fina samlingar.

Person/praktikant sittande vid ett bord och undersöker ett föremål.

Mimmi Nihlén

Person/praktikant sittandes vid ett bord som undersöker ett föremål.

Utbildningsprogram: Mastersprogrammet i humaniora med inriktning konstvetenskap, Uppsala universitet.

Vad har du lärt dig?

Var ska man börja? Framför allt har jag lärt mig hur arbete vid en konstsamling kan se ut och vara uppdelat, med allt från inventering av utplacerad konst och fotografering av målningar till skrivande av föremålsetiketter och hantering av konserveringsfrågor. Det är en organisation med viktiga uppgifter, och som praktikant har jag uppskattat att få ta del av många olika delar av samlingens verksamhet. En lärorik, men svår, process har varit att skriva föremålsetiketter. Att förhålla sig till ett specifikt antal tecken för att beskriva ett konstföremål med en museibesökare i åtanke är inte en lätt uppgift men något man lär sig mycket av. Dessutom har närheten till föremål från det Augsburgska skåpet och målningar från samlingen bidragit till nya intressen och kunskaper.

Vad har varit roligast med praktiken?

Att få arbeta så nära föremål och konstverk. Som student ligger ofta fokus på teoretiskt lärande och att skriva text, vilket också är viktigt och roligt, men att i ett musealt sammanhang få röra, flytta och undersöka målningar har varit otroligt spännande och lärorikt! Det har också varit kul att få se ett museums verksamhet inifrån, speciellt i samband med Gustavianums nyöppnade nästa år och i kontakt med andra museer gällande exempelvis utlån. Arbetsplatsen i sig har också varit rolig att vara vid - många härliga skratt och uppmuntran till nyfikenhet tack vare fantastiska handledare!

Eirik Is De Visser

Education: I am a second-year Research Master student following the pre-modern history track at the University of Groningen (the Netherlands). I have been a research fellow at several American research institutes, including the Center of Historical Studies at the University of Pennsylvania. Furthermore, I have been in the coin trade since 2011, having worked at several coin firms in the Netherlands and the United States.

What have you learned?

The most important lesson I have learned is so far is that the digitization of a coin collection is a long and slow process. It takes a great deal of time and patience to explain everything about the artifacts in adequate detail. It also requires a certain finesse to describe the importance of a particular coin in a way that is meaningful to an audience who are not numismatists. Sometimes those attempts to enthuse the general public about coins are successful, and sometimes they are not.

What has been the best about the internship?

For me, the best thing about the internship has been spending time in the vault, sifting through the crates of coins to look for rare objects or ones with great stories. It feels like treasure hunting: you never know what to expect or what you are going to find.

person sittande vid ett bord och skriver på lappar

Kevin Frigård

person som håller upp ett gammalt skjutvapen och siktar till höger om kameran

Utbildningsprogram: Mastersprogrammet i humaniora med inriktning på arkeologi samt antikens kultur och samhällsliv, Uppsala universitet.

Vad har du lärt dig?

Jag har lärt mig att hantera arkeologiskt material med hela processen från precis utgrävda ända fram till fotografering av materialet. Hur materialet ska behandlas för att kunna bevaras till framtida generationer. Riktlinjerna för hur man ska fotografera samt hur man ska föra in föremål in i en databas.

Vad har varit roligast med praktiken?

Att lära känna Oscar, Emilia och Tova där våra kortspelsrundor under lunchen har varit rogivande. Chansen att kunna prata med besökande forskare och ställa relaterade frågor angående arkeologiska problem. Att få möjligheten att kunna göra ett arbete utan att bli ifrågasatt på allt man gör där friheten att bli trodd av sina chefer att jobbet ska bli gjort i slutändan

Tova Lindblad

Utbildningsprogram: Mastersprogrammet i humaniora med inriktning på arkeologi samt antikens kultur och samhällsliv, Uppsala universitet.

Vad har du lärt dig?

Jag har lärt mig väldigt mycket av att ha min praktik på Gustavianum. Det är en annan sak att verkligen få komma nära arkeologiska föremål än att bara läsa om dem teoretiskt. Man får en annan förståelse för föremålen och kan komma nära dem och upptäcka nya saker hela tiden.

Vad har varit roligast med praktiken?

Allt på praktiken var kul och intressant, och en stor behållning har varit att det varit så bra stämning mellan oss praktikanter och de andra anställda. En av de roligaste dagarna på praktiken var när vi ganska oförberedda skulle lyfta ut och fotografera en egyptisk sarkofag. Hela den dagen var väldigt rolig och utmanande, och när vi fotograferade kom det fler och fler nya och spännande saker fram.

person som sitter ner bredvid en öppen mumiekista

Emilia Wall

person som håller upp ett objekt framför sitt ansikte

Utbildningsprogram: Mastersprogrammet i humaniora med inriktning på arkeologi samt antikens kultur och samhällsliv, Uppsala universitet.

Vad har du lärt dig?

Under min praktik på Gustavianum har jag lärt mig så mycket mer om hur arbetet kring arkeologiskt material kan gå till. Att lära mig hur bevarandet av arkeologiska föremål går till har varit otroligt givande, det har gett mig en bättre förståelse om hur viktigt det är att kunna bevara material för framtiden. Arbetet har varit varierande, det har inkluderat allt från Egyptiskt till Vikingatida material, vilket har gjort det ännu mer givande än vad jag trodde.

Vad har varit roligast med praktiken?

Det roligaste med praktiken har varit hur varierande det har varit. Det har varit så givande och intressant att få lära sig mer om Valsgärde och de olika båtgravarna. Dock har det roligaste varit att få fotografera och undersöka en egyptisk sarkofag samt att leta efter mumiehuvuden.

Oscar Olsson

Utbildningsprogram: Mastersprogrammet i humaniora med inriktning på arkeologi samt antikens kultur och samhällsliv, Uppsala universitet.

Vad har du lärt dig?

Hur det dagliga arbetet kan se ut ”bakom scenerna” på ett museum. Allt vad det innebär med att göra en databas kring föremålen när vi skapar en kunskapsbank kring dem. Något som verkligen stack ut för mig var de nya upptäckter man kan göra med föremål när man studerar dem närmare med en kameralins, de nya detaljer som framkommer och vikten av att kunna belysa detta för att få en ökad förståelse för tiden föremålen representerar.

Vad har varit roligast med praktiken?

Att det kunde dyka upp nya oväntade uppgifter med föremål från allehanda tidsperioder som låg utanför det normala arbetet. Framför allt så har det även varit roligt att arbeta med just historiskt material tillsammans med andra studenter och forskare från andra inriktningar. Tillskillnad från när man har ett kortare grupparbete i andra studier är praktiken väldigt rolig för man arbetar närmare sina medstudenter under längre tid och får det väldigt roligt som grupp.

person som sitter på golvet mellan två hyllor

Ellen Ivarsson och Lina Sjöblom

två personer bredvid varandra varav den ena håller i ett metallföremål

Utbildningsprogram: Kandidatprogrammet i arkeologi och antik historia, med inriktning arkeologi respektive osteologi, Uppsala universitet.

Vad har ni lärt er?

Det vi tagit mest lärdom från under och efter vår praktikperiod var hur det arkeologiska arbetet ser ut efter det att fältarbetet är klart. Genom att vi fått tagit del av dokumentationen från Valsgärde båtgrav 5 som grävdes ut under först halvan av 1900-talet, har vi förstått vikten med tydlig dokumentation och strukturerad fyndhantering. Dessutom har det varit häftigt att få se hur äldre utgrävningsmaterial i vissa fall omarbetas och omtolkas in i en digital era med dokumentation i databas, fotografering av fynd samt hur viktigt det är att uppmärksamma detaljer, både i ord och i bild. Det var också väldigt roligt och lärorikt att få hjälpa till att plocka ner Valsgärde-utställningen inför kommande renovering av muséet. Vi har fått chansen träffa andra forskare och bygga upp vårt nätverk. Nu vet vi vad vi vill göra i framtiden!

Vad har varit roligast med praktiken?

Allt! Men mest värdefullt har varit att vi båda blivit så involverade i projektet med Valsgärde, och att vår handledare har gjort oss delaktiga och uppmuntrat vår nyfikenhet. Vi har sedan dag ett blivit behandlade som anställda snarare än praktikanter, och det har tvingat oss att ta ansvar och jobba självständigt. Arbetet har varit väldigt hands-on, och det passar oss!

Cajsa Olausson

Utbildningsprogram: Masterprogram i humaniora med inriktning antikens kultur och samhällsliv, Uppsala universitet.

Vad har du lärt dig?

Det är svårt att nämna allt jag har lärt mig då det är så mycket! Jag har främst fått studera den nubiska samlingen, som består av vaser, läderföremål och ben, och jag har lärt mig att hantera och digitalisera materialet.

Vad har varit roligast under praktiken?

Det roligaste har varit att få vara med under nerpackning av utställningen Medelhavet och Nildalen. Det var väldigt kul att få hantera och studera föremål på så nära håll och jag vet numera hur en mumie luktar!

en person som ska packa ner ett objekt i en vadderad låda.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin