Undervisning och seminarier vid Gustavianum

För dig som undervisar vid Uppsala universitet erbjuder Gustavianum flera möjligheter att använda museet för olika former av lektioner. Undervisning som utgår från konkreta föremål kan inspirera och engagera studenterna och fungera som ett komplement till annan undervisning. Genom att studera föremål och de berättelser de bär på öppnas nya vägar att förstå historien.

Undervisning vid samlingsmagasinen

I samlingsmagasinens studiesalar finns möjlighet att kostnadsfritt hålla seminarier för 15 studenter åt gången. Ett urval av föremål från någon av Gustavianums samlingar kan då vara utgångspunkt för att studera ett ämnesområde eller ge studenterna kunskap i praktisk föremålshantering. Antikvarierna kan hjälpa till med planering av upplägg och plockar fram föremål. Kontakta respektive samlingsmagasin om du är intresserad eller har frågor.

Två studenter gör egna alster efter studier av antik keramik vid Historiska samlingarna.

Förstaårsstudenter från kandidatprogrammet Arkeologi får göra egna alster efter studier av antik keramik vid Historiska samlingarna.

En grupp personer tittar på föremål i en monter.

Undervisning i utställningar

Det kommer att vara möjligt att kostnadsfritt använda Gustavianums utställningar för olika typer av undervisning. Eller så passar det bra att göra ett kombinerat besök till både magasin och utställning. Det fungerar också att boka en vanlig visning och då endast betala visningsavgiften. Alla studenter och anställda vid universitet har fritt inträde till museets utställningar. Kontakta respektive samlingsmagasin eller museets bokning.

Praktikplatser vid samlingarna

Vill dina studenter göra praktik på Gustavianum?

Gustavianum tar varje termin emot studenter som vill praktisera vid något av våra samlingsmagasin. Under en sådan praktik får studenterna möjlighet att arbeta praktiskt med samlingarna och någon av våra antikvarier fungerar som handledare. Arbetsuppgifterna handlar oftast om digitalisering, hantering och inventering av föremål. Om du har en intresserad student kontaktar du det aktuella samlingsmagasinet. Studenten ska sedan skicka in en kort presentation av sig själv där det framgår vilken tid som är aktuell samt ett CV.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin