Våra samlingar

Vad finns i Gustavianums samlingar?

Gustavianum förvaltar hundratusentals föremål från olika perioder och platser i världen. Här finns saker från de antika kulturerna i Egypten och kring Medelhavet, arkeologiska fynd och historiska föremål från Norden, omfattande samlingar av konst och mynt samt vetenskapliga föremål och instrument.

Många föremål har använts i undervisning och forskning vid universitetet. De har samlats in genom expeditioner och utgrävningar eller genom donationer och inköp.

Vad används samlingarna till idag?

Samlingarna används även idag i undervisning och forskning. När Gustavianum öppnar igen sommaren 2024 kommer många av föremålen och deras berättelser också finnas tillgängliga i museets nya utställningar.

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin