Historiska samlingar

Gustavianums historiska samlingar innehåller både arkeologiskt och kulturhistoriskt material, bland annat från de antika kulturerna i Egypten, området kring Medelhavet och från det forntida Norden. Dessutom finns vetenskapliga instrument liksom historiska och etnologiska föremål i samlingarna.

Varifrån kommer samlingarna?

Samlingarna har tillkommit från det att universitetet grundandes på medeltiden fram till idag. Föremål har samlats in genom donationer, inköp, expeditioner och utgrävningar. Samlingarna har använts i den undervisning, forskning och kunskapsuppbyggnad som skett och fortfarande sker vid universitetet.

Var finns samlingarna?

Många av föremålen från samlingarna kommer att visas i Gustavianum, när museet öppnar efter den pågående renoveringen. Samlingarna är dessutom tillgängliga för forskare och studenter vid Historiska samlingsmagasinet vid EBC, Evolutionsbiologiskt centrum.

Studenter studerar i ett rött rum

Besök oss

Gustavianums samlingar håller öppet för universitetslärare, forskare och studenter.

Vill du ta del av samlingarna i din forskning eller undervisning? Eller besöka våra studiesalar? Kontakta oss och boka ett besök via: historiccollections@gustavianum.uu.se

Hitta hit

Fr o m slutet av juni 2024 kommer vissa delar av samlingarna vara tillgängliga i det nya museet.

Pga installation av nytt museum har vi mycket begränsade möjligheter att ta emot forsknings- och/eller undervisningsbesök mars – juni 2024.

Innehåll

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin