Konstsamlingen

Uppsala universitets konstsamling är en av de största i Sverige. Den innehåller föremål i olika tekniker och material från medeltiden till vår egen tid – bildkonst, skulpturer, konsthantverk, vävda tapeter och möbler. Porträtt utgör en betydande del av samlingen.

Varifrån kommer samlingen?

Svensk konst dominerar i Gustavianums samling. Men här finns också många exempel på europeisk konst från olika perioder. Huvuddelen av samlingen har kommit till universitetet genom donationer. Samlingen har också vuxit genom inköp och porträttbeställningar.

Höjdpunkter i samlingen

Det unika konstskåpet från Augsburg är ett av de mesta kända föremålen. Samlingen innehåller också många viktiga målningar från olika perioder, till exempel stilleben, landskap och porträtt från 1500- och 1600-talen. Andra höjdpunkter är välbevarade medeltida glasmålningar från Gotland.

Var finns samlingen?

Många av föremålen från samlingen kommer att visas i Gustavianum, när universitetsmuseet öppnar igen efter den pågående renoveringen. Delar av samlingen är dessutom tillgängliga för forskare och studenter vid konststudiesalen i Universitetshuset.

Tavlor placerade på bord i sal

Besök oss

Gustavianums samlingar håller öppet för universitetslärare, forskare och studenter.

Vill du ta del av samlingarna i din forskning eller undervisning? Eller besöka våra studiesalar? Kontakta oss och boka ett besök via: artcollections@gustavianum.uu.se

Hitta hit

Fr o m slutet av juni 2024 kommer vissa delar av samlingarna vara tillgängliga i det nya museet.

Pga installation av nytt museum har vi mycket begränsade möjligheter att ta emot forsknings- och/eller undervisningsbesök mars – juni 2024.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin