Samlingar online

Alvin

Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial från svenska kulturarvsinstitutioner, men också en katalog över material som ännu inte hunnit digitaliseras.

Plattformen utvecklas och underhålls av Uppsala universitetsbibliotek och drivs i konsortieform tillsammans med Göteborgs universitetsbibliotek och Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet.

PRAGMATA

Databasen PRAGMATA innehåller material från närmare hundra år av svensk arkeologisk verksamhet i Grekland. PRAGMATA omfattar inventerat arkeologiskt material, förvaring, kontextuell information inklusive foton och länkar till delvis skannad och annoterad utgrävningsdokumentation, och information från äldre databaser som konverterats till modernt databasformat. Asinesamlingen, som förvaltas av Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum ingår i databasen.

PRAGMATA är ett resultat av infrastrukturprojektet Arkiv och databas över svensk arkeologisk forskning i Grekland vid Svenska institutet i Athen. Projektet har finansierats av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och medfinansierats av Gustavianum, institutionen för Arkeologi och antik historia, Uppsala universitet samt Svenska institutet i Athen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin