Helmfeldts släkt x

Stiftelsenummer: 91454

Stiftelse: S Helmfeldts stipendiestiftelse

Kategori: Övrig

Endast för studerande/verksamma vid Uppsala universitet

Kungörelse

Stipendiet är inte ledigt för ansökan just nu.

Stipendiekrav

Till behövande, flitig studerande. Till 2/3 av stipendierna har behövande släktingar till fältmarskalken S. G. Helmfeldt företräde två gånger och släktingar till fältmarskalkinnan M. H. Helmfeldt, född von Parr var tredje gång. Stipendium utdelas av rektor och får uppbäras i fem år.

Det släktskap som nämns i stipendiekraven gäller: Helmfeldt, S.G. och hans hustru M.H. Helmfeldt, född von Parr