Ahlbergs, J teknat

Stiftelsenummer: 91313

Stiftelse: J. Ahlbergs stipendiestiftelse

Kategori: Fakultet

Visas för: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Endast för studerande/verksamma vid Uppsala universitet

Kungörelse

Stipendiet är inte ledigt för ansökan just nu.

Stipendiekrav

Till begåvade, flitiga och behövande manliga studerande; ett stipendium till studerande inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av respektive fakultet och får uppbäras i två år med möjlighet till prolongation i två år.