Anderssons i Taflebord

Stiftelsenummer: 91319

Stiftelse: Anderssons i Taflebord stipendiestiftelse

Kategori: Nation

Visas för: Göteborgs nation

För studerande/verksamma vid Uppsala universitet samt för vissa andra universitet/högskolor (se stipendiekraven)

Kungörelse

Stipendiet är inte ledigt för ansökan just nu.

Stipendiekrav

Till flitig och behövande studerande vid universitetet i Uppsala eller Göteborg, född på Orust eller som har förälder bosatt där, med företräde för sökande från Tegneby församling. Vid lika meriter skall förmånsrätt tillkomma studerande vid Uppsala universitet. Göteborgs nations inspektor uppför tre av de sökande på förslag, varefter rektor utser stipendiat. Får innehas i två år med eventuell prolongation i högst tre år.