Fries´, Ellen

Stiftelsenummer: 91415

Stiftelse: E Fries' stipendiestiftelse

Kategori: Forskning

För studerande/verksamma vid Uppsala universitet samt för vissa andra universitet/högskolor (se stipendiekraven)

Kungörelse

Stipendiet är inte ledigt för ansökan just nu.

Stipendiekrav

Till svensk kvinna för vetenskaplig historisk forskning vid svenskt eller utländskt universitet, arkiv eller bibliotek. Berättigad att söka stipendium är kvinna, som antingen avlagt filosofie kandidat eller licentiatexamen, i båda fallen med överbetyg i historia, eller som genom utgivande av något historiskt arbete visat duglighet för vetenskaplig historisk forskning. Vid lika kompetens äger sökande som studerat eller studerar vid Uppsala universitet företräde. Kungörelse sker årligen på vårterminen vid rikets samtliga universitet och högskolor och utdelning sker av rektor efter förslag av professorerna i historia och ekonomisk historia. Kan tilldelas samma person flera gånger.