Linnéska stipendiestiftelsen

Stiftelsenummer: 91534

Stiftelse: Linnéska stipendiestiftelsen

Kategori: Fakultet

Visas för: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Endast för studerande/verksamma vid Uppsala universitet

Kungörelse

Stipendiet är inte ledigt för ansökan just nu.

Stipendiekrav

Till vid Uppsala universitet närvarande medlem av naturvetenskapliga studentsällskapet för i första hand resa inom Norden i andra hand undersökning som inte erfordrar resa. Utdelas på vårterminen av en nämnd bestående av sällskapets ordförande samt en representant för botaniska, zoologiska och geologiska sektionen.