Luttemans

Stiftelsenummer: 91541

Stiftelse: C F Luttemans stipendiestiftelse

Kategori: Övrig

Endast för studerande/verksamma vid Uppsala universitet

Kungörelse

Stipendiet är inte ledigt för ansökan just nu.

Stipendiekrav

Till avkomling efter prosten Johan Lutteman eller, då sådan inte finns vid universitetet till någon av de filosofiska fakulteternas "utmärktare docenter". Utdelas i sistnämnda fall av vederbörande fakultet utan ansökan och för ett år i sänder. Släkting erhåller stipendiet för tre år men kan efter ny ansökan erhålla det ytterligare tre år.

Det släktskap som nämns i stipendiekraven gäller: Lutteman, Johan