Löfbergs, A o A

Stiftelsenummer: 91542

Stiftelse: Anna och Allan Löfbergs stipendiestiftelse

Kategori: Fakultet

Visas för: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Endast för studerande/verksamma vid Uppsala universitet

Kungörelse

Stipendiet är inte ledigt för ansökan just nu.

Stipendiekrav

Till begåvad och behövande studerande vid teknisk- naturvetenskapliga fakulteten, som ägnar sig åt studier i astronomi och astrofysik, särskilt sådan studerande, som intresserar sig för problem rörande planetsystemens uppkomst. Stipendium utdelas för ett år av rektor efter förslag av en särskild nämnd och fakultetens stipendiekommitté. Samma studerande kan tilldelas stipendium sammanlagt högst fyra år.